INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA/calendario curso escolar-documentos..

Curso 2019/20

O luns 3 de xuño publicación da listaxe de alumnado admitido e de espera.Poden consultarse na  páxina do concello edu.coruna.es

É fundamental durante este prazo comunicar ás escolas a aceptación o decisión de renuncia, ca finalidade de coordinador as listaxes de espera.

Comezo da formalización da matrícula ata o día 12 de xuño.( documentación que entrega a escola  e outros requisitos)

Prazo de solicitudes extraordinadio do 17 ao 2o de xuño.


NOVAS MATRÍCULAS


 • Os proxenitores/as terán que asistir a unha reunión informativa xeral e facer un entrevista ao longo dos  meses de verán antes de comezo do curso escolar.
 • DATA PROVISIONAL  DA REUNIÓN  27 DE XUÑO ÁS 16:30 H.
 • AS ENTREVISTAS SERÁN MARCADAS O DÍA DA REUNIÓN XERAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS CAS NAIS E PAIS

 • Tarde dos luns do mes de xullo, de 15 a 19h, familias da aula grande e cacho-cole
 • 3 e 4 de setembro, familias da aula de cunas.

25 DE XUÑO de 2018

REUNIÓN COAS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO DO CURSO 2018/19.

O luns día 25 tivo lugar o encontro  onde explicamos as liñas xerais de organización escolar e presentamos a todas as persoas que forman habitualmente o equipo da escola.

Ca presenza de todas as familias matriculadas e ao longo de máis de dúas horas explicamos os aspectos básicos nos que se se fundamenta a vida da escola a nivel administrativo e organizativo.

 • O calendario escolar, establecido sempre polo concello e que pode consultarse na web e nos documentos entregados.
 • Os horarios de entradas e saídas, así como as posibilidades de flexibilizar ao longo do curso os cambios dos mesmos.
 • Os servizos  de desayuno,almorzo e merenda así como a ampliación de horario no tramo de 8 as 9 da mañana e de 15 ás 17h. da tarde.
 • Normas básicas relativas á saúde na que tanto o relacionado cas enfermedades como a alimentación xogan un papel moi destacado.
 • Alerta escolar como medio inmediato de contacto co 061 para aqueles nenos e nenas con un tipo de enfermedades específicas.
 • A roupa e o calzado para estar na escola
 • A colaboración e comunicación cas familias a través da libreta,correo e trato diario nas entradas e saídas.
 • A Anpa da escola e o papel da familia nas actividades e propostas do curso.
 • Quedou fixado un calendario individualizado de entrevistas persoais cas familias a desenvolver ao longo do mes de xullo e os primeiros días de setembro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión na Rede de Escolas Infantís Municipais arranca o 3 de abril para renovación de prazas e o 17 de abril para novas solicitudes

 

 •  Secretaría: de luns a venres de 9:30 a 10:30 h esclusivamente.
 •  En período de solicitudes do 17 ao 4 de maio tamén  luns, martes e xoves de 15:00 a 17:30 h.
 • Ata a data de comezo das solicitudes á escola non entrega documentación.
 • As reunión informativas para coñecer a escola e o proxecto pedagóxico serán comunicadas ao comezo deste tempo de solicitudes. Inscripción previa para asistir.

· Apertura do centro: de 8:00 a 17:00h


Reserva de praza

Os nenos e nenas escolarizados/as durante o curso 2017-2018 na Rede de Escolas Infantís Municipais, poden renovar a súa praza do 3 ao 12 de abril de 2018 na propia escola.

Para a renovación de praza é necesario estar ao día no pagamento das cotas mensuais e actualizar a documentación da situación económica, familiar e de residencia no municipio.

Novos ingresos

O 16 de abril publicaranse as prazas vacantes para o novo curso. Do 17 de abril ao 4 de maio (ambos incluídos) pódese solicitar praza para menores nados en 2016, 2017 e 2018. Aquí pódese consultar a documentación necesaria.

É posible solicitar praza nun máximo de dúas escolas infantís municipais. Presentarase a documentación esixida en cada unha delas. De incumprirse esta norma, o solicitante pasará a ocupar o último lugar na relación de solicitudes, independentemente da puntuación obtida. Unha vez pechado o prazo de solicitudes non se permitirá a alegación nin a xustificación de méritos.

enlace sobre documentación

http://edu.coruna.es/ga/reim/proceso_de_admision_en_la_reim

 

 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2017-18

O curso dará comenzo o día 5 de setembro de 2017 e remata o 31 de xullo de 2018. Os centros permanecerán abertos de luns a venres exceptuando os seguintes días non lectivos:

Ano 2017

 • 12 de outubro: Día do Pilar
 • 1 de novembro: Día de Difuntos
 • 6 de decembro: Día da Constitución
 • 7 de decembro: Día do ensino
 • 8 de decembro: Día da Inmaculada
 • 25 de decembro: Día de Nadal

Ano 2018

 • 1 de xaneiro: Aninovo
 • 12 e 13 de febreiro: Entroido
 • 8 de marzo: Día internacional da muller
 • 29 e 30 de marzo: Semana Santa
 • 1 de maio: Día do Traballo
 • 17 de maio: Día das Letras Galegas
 • 25 de xullo: Día da Patria Galega

Estableceranse servizos mínimos durante as vacacións escolares de nadal, entroido, semana santa e verán (do 2 ao 31 de xullo, datas incluídas). Os servizos mínimos comprenden as seis horas do horario escolar e o servizo de comedor.

 

VISITAS Á ESCOLA PARA COÑECER OS ESPAZOS E PROPOSTA PEDAGÓXICA

Previa solicitude na escola no momentos de atención e información aos interesados.

 

 

TELÉFONO 981 201223

ei.montealto@hotmail.com